კალკულატორი ნაკადის სიმკვრივისთვის

მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივე ან მაგნიტური ველის სიძლიერე ერთი მაგნისთვის ადვილია მაგნიტის მომხმარებლებისთვის მაგნიტის სიძლიერის ზოგადი წარმოდგენის მისაღებად.ხშირ შემთხვევაში, ისინი ელოდებათ, რომ მიიღებენ მაგნიტის სიძლიერის მონაცემებს, სანამ გაზომავენ ფაქტობრივად მაგნიტის ნიმუშს ინსტრუმენტის მეშვეობით, როგორიცაა Tesla Meter, Gauss Meter და ა.შ. Horizon Magnetics ამით ამზადებს მარტივ კალკულატორს, რათა მოხერხებულად გამოთვალოთ ნაკადის სიმკვრივე.ნაკადის სიმკვრივე, გაუსში, შეიძლება გამოითვალოს მაგნიტის ბოლოდან ნებისმიერ მანძილზე.შედეგები არის ველის სიძლიერე ღერძზე, მაგნიტის პოლუსიდან "Z" მანძილზე.ეს გამოთვლები მუშაობს მხოლოდ "კვადრატული მარყუჟის" ან "სწორი ხაზის" მაგნიტურ მასალებთან, როგორიცაა ნეოდიმი, სამარიუმის კობალტი და ფერიტის მაგნიტები.ისინი არ უნდა იქნას გამოყენებული Alnico მაგნიტისთვის.
ცილინდრული მაგნიტის ნაკადის სიმკვრივე
საერთო ჰაერის უფსკრული > 0
Z =mm
მაგნიტის სიგრძე
L =mm
დიამეტრი
D =mm
ნარჩენი ინდუქცია
ძმ =გაუსი
შედეგი
ნაკადის სიმკვრივე
B =გაუსი
მართკუთხა მაგნიტის ნაკადის სიმკვრივე
საერთო ჰაერის უფსკრული > 0
Z =mm
მაგნიტის სიგრძე
L =mm
სიგანე
W =mm
სიმაღლე
H =mm
ნარჩენი ინდუქცია
ძმ =გაუსი
შედეგი
ნაკადის სიმკვრივე
B =გაუსი
სიზუსტის განცხადება

ნაკადის სიმკვრივის შედეგი გამოითვლება თეორიულად და მას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული პროცენტული გადახრა რეალური საზომი მონაცემებისგან.მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ იმისთვის, რომ ზემოაღნიშნული გამოთვლები იყოს სრული და ზუსტი, ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას მათთან დაკავშირებით.ჩვენ მადლობელი ვიქნებით თქვენი წვლილის გამო, ამიტომ დაგვიკავშირდით შესწორებების, დამატებების და გაუმჯობესების წინადადებების შესახებ.